filtry

Informacje

NADZWYCZJANIE kategorie

Jak zamawiać

pasek
NADZWYCZJANIE cross

Aby cieszyć się Nadzwyczajnym produktem, należy zamówić go w naszym sklepie internetowym. Jak? To bardzo proste.

 

 1. Gdy znajdujesz się już na naszej stronie internetowej, kliknij w zakładkę SKLEP. 
 2. Znajdujesz się teraz w zakładce, w której znajdziesz wszystkie nasze produkty. Teraz wystarczy, że znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie, a następnie klikniesz w miniaturkę wybranego produktu.
 3. Jeżeli chcesz dopisać imię lub datę do wybranego wzoru, wystarczy że wybierzesz opcje Dodaj napis lub dodatek, która znajduję się pod opisem produktu.
 4. Teraz kliknij "Dodaj:" Poją się wysuwane okienka, z których możesz wybrać opcję dla siebie.
 5.    
 6. Po wybraniu " Spersonalizuj produkt: Dopisanie daty lub imienia" Koszt produktu z dodatkami zmieni się o określoną kwotę. ( w dalszej części przy finalizacji zamówienia, będzie można wpisać imię lub datę, która ma znajdować się na kubku)
 7. Teraz należy umieścić produkt w KOSZYKU, klikając przycisk: 
 8. Na tym etapie możesz poprzestać, jednak jeśli chcesz możesz wybrać więcej produktów.
 9. Kiedy jesteś już pewien, że zakończyłeś zakupy, kliknij w KOSZYK w prawym górym rogu ekranu. 
 10. Jeżeli lista z Twoim zamówieniem się zgadza – kliknij FINALIZUJ ZAMÓWIENIE. 
 11. Teraz wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, aby nasza Nadzwyczajna porcelana trafiła w odpowiednie ręce.
 12. Jeżeli masz nam do przekazania dodatkową informację lub wybrałeś opcję "Spersonalizuj produkt: dopisanie daty lub imienia" umieść ją w przeznaczonym do tego okienku po prawej stronie.
 13. Teraz wystarczy wybrać sposób wysyłki oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem naszego sklepu.
 14. Jeśli posiadasz kod rabatowy, wpisz go w wyznaczonym miejscu. 
 15. Teraz naciśnij przycisk POTWIERDZAM ZAKUP I PŁACĘ. 
 16. W tym kroku należy wybrać odpowiednią metodę płatności, a następnie zaakceptować wybór klikając przycisk – ZAPŁAĆ ONLINE.
 17. Wystarczy teraz jedynie przelać pieniądze i czekać na Nadzwyczajną przesyłkę. 

JAK ZAMÓWIĆ PRODUKT Z TWOIM WZOREM?

 

 1. Gdy znajdujesz się już na naszej stronie internetowej, kliknij w zakładkę SKLEP. 
 2. Znajdujesz się teraz w zakładce, w której znajdziesz wszystkie nasze produkty. Z listy "kategorie", która znajduje się po lewej stronie wybierz kategorie: 
 3. W tej zakładce wystarczy, że znajdziesz odpowiedni rozmiar produktu dla siebie, a następnie klikniesz w miniaturkę wybranego produktu.
 4. Teraz należy kliknąć "Ustawienia produktu", która znajduje się pod opisem sprersonalizowanego produktu. Następnie wybierz opcje gdzie chcesz umieścić napisy.
 5.  
 6. Po wybraniu np. "napis z przodu + małe elementy graficzne np. serduszka, korona, usta, wąsy" i "Napis w środku przy krawędzi" pojawią się małe okienka z prawej strony, w których możesz opisać jak mamy ozdobić Twój kubek. Możesz także dodać zdjęcie Twojego projektu, klikając biały plus pod napisem "Dodaj zdjęcie:" ( Po wybraniu opcjii cena automatycznie zmieni się o określoną kwotę w okienkach)
 7. Teraz należy umieścić produkt w KOSZYKU, klikając przycisk: 
 8. Na tym etapie możesz poprzestać, jednak jeśli chcesz możesz wybrać więcej produktów.
 9. Kiedy jesteś już pewien, że zakończyłeś zakupy, kliknij w KOSZYK w prawym górym rogu ekranu. 
 10. Jeżeli lista z Twoim zamówieniem się zgadza – kliknij FINALIZUJ ZAMÓWIENIE. 
 11. Teraz wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, aby nasza Nadzwyczajna porcelana trafiła w odpowiednie ręce.
 12. Jeżeli masz nam do przekazania dodatkową informację lub wybrałeś opcję "Spersonalizuj produkt: dopisanie daty lub imienia" umieść ją w przeznaczonym do tego okienku po prawej stronie.
 13. Teraz wystarczy wybrać sposób wysyłki oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem naszego sklepu.
 14. Jeśli posiadasz kod rabatowy, wpisz go w wyznaczonym miejscu.  
 15. Teraz naciśnij przycisk POTWIERDZAM ZAKUP I PŁACĘ. 
 16. W tym kroku należy wybrać odpowiednią metodę płatności, a następnie zaakceptować wybór klikając przycisk – ZAPŁAĆ ONLINE.
 17. Wystarczy teraz jedynie przelać pieniądze i czekać na Nadzwyczajną przesyłkę. 

Regulamin

pasek
NADZWYCZJANIE cross

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

      I.        Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.nadzwyczajnie.com

 

     II.        Sprzedającym jest firma NADZWYCZAJNIE z siedzibą w Białymstoku. Zarejestrowana pod numerem NIP: 524-249-51-43, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

 1.     III.        Administratorem danych osobowych jest NADZWYCZAJNIE z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowana w Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą  NIP 524-24-95-143, reprezentowaną  przez Jacka Aleksandrowicza – Wiceprezesa Zarządu, w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa działa Manager AIP Białystok Katarzyna Kosińska.

 

 1.    IV.        Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 1.     V.        Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia.

 

 1.    VI.        Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

 

 1.   VII.        W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych. 

 

 1.  VIII.        Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu. 

 

 1.    IX.        Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

 

 1.     X.        Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu.

 

 1.    XI.        Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki oraz informacje o czasie oczekiwania na produkt.

 

 1.   XII.        Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu, nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

 

 1.  XIII.        Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane, bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

 

 1. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@nadzwyczajnie.com

 

§ 2 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 3 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.nadzwyczajnie.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym  minimalne wymagania techniczne.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 4 Składanie zamówień

 

        I.        Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki. 

       II.        Dokonując wyboru produktu, Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności –

przelew tradycyjny lub płatność przy odbiorze.

 

 1.       III.        Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. NADZWYCZAJNIE zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych, bądź organizacyjnych. 

 

 1.      IV.        Zamówienie może zostać złożone z bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji konta.

 

 1.       V.        Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości do koszyka z zakupami. 

 

 1.      VI.        Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu, Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych.
 2.     VII.        Po wciśnięciu przycisku „Potwierdzam zakup i płacę” jakakolwiek zmiana treści zamówienie, bądź podanych danych nie jest możliwa. 

 

 1.    VIII.        Zamówienie złożone w sposób opisany powyżej, stanowi ofertę Klienta złożoną firmie NADZWYCZAJNIE w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną. 

 

 1.      IX.        Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia.

 

 1.       X.        NADZWYCZAJNIE zastrzega sobie odrzucenie zamówienia, przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji. 
 2.      XI.        Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 

      I.        Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

 

     II.        Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

    III.        Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów.

 

   IV.        Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją płatności „przelew” lub „przelewem online”. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

    V.        Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

 

 

§ 6 Płatności

 

      I.        Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu.

 

 

§ 7 Reklamacje i zwroty

 

        I.    NADZWYCZAJNIE ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach. 

       II.    W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem NADZWYCZAJNIE ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym. 

      III.    Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: Ul. Jesionowa 25, 15-818 Białystok.

 

     IV.        Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji , adres e-mail, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją. 

      V.    NADZWYCZAJNIE rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane powyżej.

 

     VI.    Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, NADZWYCZAJNIE wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji. 

 

    VII.    W przypadku uwzględnienia reklamacji NADZWYCZAJNIE odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją. 

   VIII.    Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Wówczas Klient pokrywa koszty przesyłki.

 

     IX.    Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 

      X.    Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę).

 

Adres do zwrotu:

NADZWYCZAJNIE Paulina Mazurek

ul. Jesionowa 25

15-818 Białystok

+48 727934085

biuro@nadzwyczajnie.com

(proszę oznaczyć paczkę jako "ZWROT")

XI. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 28, NADZWYCZAJNIE zobowiązana jest

niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

 

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a)     W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”.

b)    Korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@nadzwyczajnie.pl

 

   IV.        Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b)    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c)     Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

Regulamin  

 

 1.       I.        Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

Kubek - Kochana babcia z imieniem
Kubek - Kochana babcia z imieniem
cena: 36zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Kubek - Kochany Dziadek z imieniem
Kubek - Kochany Dziadek z imieniem
cena: 36zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Kubek XL - Kochana Babcia z imieniem
Kubek XL - Kochana Babcia z imieniem
cena: 38zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Zestaw kubków - Jedyna taka Babcia/Dziadek na świecie
Zestaw kubków - Jedyna taka Babcia/Dziadek na świecie
cena: 70zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Kubek - Jedyna taka Babcia na świecie
Kubek - Jedyna taka Babcia na świecie
cena: 35zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Filiżanka XL - Kochany Dziadek z imieniem
Filiżanka XL - Kochany Dziadek z imieniem
cena: 38zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Zestaw kubków XL - Kochana babcia/dziadek z imieniem
Zestaw kubków XL - Kochana babcia/dziadek z imieniem
cena: 80zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Zestaw kubków - Kochana babcia/dziadek z imieniem
Zestaw kubków - Kochana babcia/dziadek z imieniem
cena: 76zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Filiżanka - Jedyna taka Babcia na świecie
Filiżanka - Jedyna taka Babcia na świecie
cena: 35zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Filiżanka - Jedyny taki Dziadek na świecie
Filiżanka - Jedyny taki Dziadek na świecie
cena: 35zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
Kubek - Jedyny taki Dziadek na świecie
Kubek - Jedyny taki Dziadek na świecie
cena: 35zł/szt
-
1
szt
+
nadzwyczajni butDodaj doDo  
NADZWYCZJANIE cross

Aby cieszyć się Nadzwyczajnym produktem, należy zamówić go w naszym sklepie internetowym. Jak? To bardzo proste.

 

 1. Gdy znajdujesz się już na naszej stronie internetowej, kliknij w zakładkę SKLEP. 
 2. Znajdujesz się teraz w zakładce, w której znajdziesz wszystkie nasze produkty. Teraz wystarczy, że znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie, a następnie klikniesz w miniaturkę wybranego produktu.
 3. Jeżeli chcesz dopisać imię lub datę do wybranego wzoru, wystarczy że wybierzesz opcje Dodaj napis lub dodatek, która znajduję się pod opisem produktu.
 4. Teraz kliknij "Dodaj:" Poją się wysuwane okienka, z których możesz wybrać opcję dla siebie.
 5.    
 6. Po wybraniu " Spersonalizuj produkt: Dopisanie daty lub imienia" Koszt produktu z dodatkami zmieni się o określoną kwotę. ( w dalszej części przy finalizacji zamówienia, będzie można wpisać imię lub datę, która ma znajdować się na kubku)
 7. Teraz należy umieścić produkt w KOSZYKU, klikając przycisk: 
 8. Na tym etapie możesz poprzestać, jednak jeśli chcesz możesz wybrać więcej produktów.
 9. Kiedy jesteś już pewien, że zakończyłeś zakupy, kliknij w KOSZYK w prawym górym rogu ekranu. 
 10. Jeżeli lista z Twoim zamówieniem się zgadza – kliknij FINALIZUJ ZAMÓWIENIE. 
 11. Teraz wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, aby nasza Nadzwyczajna porcelana trafiła w odpowiednie ręce.
 12. Jeżeli masz nam do przekazania dodatkową informację lub wybrałeś opcję "Spersonalizuj produkt: dopisanie daty lub imienia" umieść ją w przeznaczonym do tego okienku po prawej stronie.
 13. Teraz wystarczy wybrać sposób wysyłki oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem naszego sklepu.
 14. Jeśli posiadasz kod rabatowy, wpisz go w wyznaczonym miejscu. 
 15. Teraz naciśnij przycisk POTWIERDZAM ZAKUP I PŁACĘ. 
 16. W tym kroku należy wybrać odpowiednią metodę płatności, a następnie zaakceptować wybór klikając przycisk – ZAPŁAĆ ONLINE.
 17. Wystarczy teraz jedynie przelać pieniądze i czekać na Nadzwyczajną przesyłkę. 

JAK ZAMÓWIĆ PRODUKT Z TWOIM WZOREM?

 

 1. Gdy znajdujesz się już na naszej stronie internetowej, kliknij w zakładkę SKLEP. 
 2. Znajdujesz się teraz w zakładce, w której znajdziesz wszystkie nasze produkty. Z listy "kategorie", która znajduje się po lewej stronie wybierz kategorie: 
 3. W tej zakładce wystarczy, że znajdziesz odpowiedni rozmiar produktu dla siebie, a następnie klikniesz w miniaturkę wybranego produktu.
 4. Teraz należy kliknąć "Ustawienia produktu", która znajduje się pod opisem sprersonalizowanego produktu. Następnie wybierz opcje gdzie chcesz umieścić napisy.
 5.  
 6. Po wybraniu np. "napis z przodu + małe elementy graficzne np. serduszka, korona, usta, wąsy" i "Napis w środku przy krawędzi" pojawią się małe okienka z prawej strony, w których możesz opisać jak mamy ozdobić Twój kubek. Możesz także dodać zdjęcie Twojego projektu, klikając biały plus pod napisem "Dodaj zdjęcie:" ( Po wybraniu opcjii cena automatycznie zmieni się o określoną kwotę w okienkach)
 7. Teraz należy umieścić produkt w KOSZYKU, klikając przycisk: 
 8. Na tym etapie możesz poprzestać, jednak jeśli chcesz możesz wybrać więcej produktów.
 9. Kiedy jesteś już pewien, że zakończyłeś zakupy, kliknij w KOSZYK w prawym górym rogu ekranu. 
 10. Jeżeli lista z Twoim zamówieniem się zgadza – kliknij FINALIZUJ ZAMÓWIENIE. 
 11. Teraz wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, aby nasza Nadzwyczajna porcelana trafiła w odpowiednie ręce.
 12. Jeżeli masz nam do przekazania dodatkową informację lub wybrałeś opcję "Spersonalizuj produkt: dopisanie daty lub imienia" umieść ją w przeznaczonym do tego okienku po prawej stronie.
 13. Teraz wystarczy wybrać sposób wysyłki oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem naszego sklepu.
 14. Jeśli posiadasz kod rabatowy, wpisz go w wyznaczonym miejscu.  
 15. Teraz naciśnij przycisk POTWIERDZAM ZAKUP I PŁACĘ. 
 16. W tym kroku należy wybrać odpowiednią metodę płatności, a następnie zaakceptować wybór klikając przycisk – ZAPŁAĆ ONLINE.
 17. Wystarczy teraz jedynie przelać pieniądze i czekać na Nadzwyczajną przesyłkę. 
NADZWYCZJANIE cross

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

      I.        Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.nadzwyczajnie.com

 

     II.        Sprzedającym jest firma NADZWYCZAJNIE z siedzibą w Białymstoku. Zarejestrowana pod numerem NIP: 524-249-51-43, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

 1.     III.        Administratorem danych osobowych jest NADZWYCZAJNIE z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowana w Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą  NIP 524-24-95-143, reprezentowaną  przez Jacka Aleksandrowicza – Wiceprezesa Zarządu, w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa działa Manager AIP Białystok Katarzyna Kosińska.

 

 1.    IV.        Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 1.     V.        Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia.

 

 1.    VI.        Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

 

 1.   VII.        W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych. 

 

 1.  VIII.        Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu. 

 

 1.    IX.        Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

 

 1.     X.        Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu.

 

 1.    XI.        Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki oraz informacje o czasie oczekiwania na produkt.

 

 1.   XII.        Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu, nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

 

 1.  XIII.        Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane, bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

 

 1. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@nadzwyczajnie.com

 

§ 2 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 3 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.nadzwyczajnie.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym  minimalne wymagania techniczne.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 4 Składanie zamówień

 

        I.        Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki. 

       II.        Dokonując wyboru produktu, Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności –

przelew tradycyjny lub płatność przy odbiorze.

 

 1.       III.        Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. NADZWYCZAJNIE zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych, bądź organizacyjnych. 

 

 1.      IV.        Zamówienie może zostać złożone z bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji konta.

 

 1.       V.        Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości do koszyka z zakupami. 

 

 1.      VI.        Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu, Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych.
 2.     VII.        Po wciśnięciu przycisku „Potwierdzam zakup i płacę” jakakolwiek zmiana treści zamówienie, bądź podanych danych nie jest możliwa. 

 

 1.    VIII.        Zamówienie złożone w sposób opisany powyżej, stanowi ofertę Klienta złożoną firmie NADZWYCZAJNIE w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną. 

 

 1.      IX.        Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia.

 

 1.       X.        NADZWYCZAJNIE zastrzega sobie odrzucenie zamówienia, przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji. 
 2.      XI.        Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 

      I.        Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

 

     II.        Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

    III.        Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów.

 

   IV.        Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją płatności „przelew” lub „przelewem online”. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

    V.        Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

 

 

§ 6 Płatności

 

      I.        Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu.

 

 

§ 7 Reklamacje i zwroty

 

        I.    NADZWYCZAJNIE ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach. 

       II.    W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem NADZWYCZAJNIE ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym. 

      III.    Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: Ul. Jesionowa 25, 15-818 Białystok.

 

     IV.        Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji , adres e-mail, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją. 

      V.    NADZWYCZAJNIE rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane powyżej.

 

     VI.    Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, NADZWYCZAJNIE wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji. 

 

    VII.    W przypadku uwzględnienia reklamacji NADZWYCZAJNIE odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją. 

   VIII.    Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Wówczas Klient pokrywa koszty przesyłki.

 

     IX.    Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 

      X.    Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę).

 

Adres do zwrotu:

NADZWYCZAJNIE Paulina Mazurek

ul. Jesionowa 25

15-818 Białystok

+48 727934085

biuro@nadzwyczajnie.com

(proszę oznaczyć paczkę jako "ZWROT")

XI. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 28, NADZWYCZAJNIE zobowiązana jest

niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

 

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a)     W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup i płacę”.

b)    Korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@nadzwyczajnie.pl

 

   IV.        Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b)    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c)     Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

Regulamin  

 

 1.       I.        Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).